banner-nologos.png

Fáilte

Tá an-áthas ar Fhoireann Bhaile Chill Mhantáin Féile Chill Mhantáin a sheoladh. Ceiliúrann an fhéile seo an Ghaeilge trí mheán na litríochta, an cheoil, na hamhránaíochta agus an damhsa agus i bhfad níos mó.  Beidh Féile Chill Mhantáin ag tarlú in ionaid éagsúla i mBaile Chill Mhantáin ón 17ú – 19ú Bealtaine 2019. Féile clainne a bheidh ann le himeachtaí a bheidh oiriúnach do gach aon aoisghrúpa agus do dhaoine le gach aon leibhéal Gaeilge.

D’éirigh le Foireann Bhaile Chill Mhantáin maoiniú a fháil faoin gClár um Fhorbairt Tuaithe (LEADER) don imeacht seo. Tá Foireann Bhaile Chill Mhantáin ag obair le grúpaí éagsúla chun an fhéile thionscnaimh seo a eagrú; ina measc Cainteoirí Chill Mhantáin, Comhaltas Ceoltóirí agus Comhairle Chontae Chill Mhantáin. Tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh as an deireadh seachtaine seo a chaitheamh linn.

 
town1.png
 
town2.png

Welcome

Wicklow Town Team is delighted to launch Féile Chill Mhantáin. The festival is a celebration of the Irish language through Irish literature, music, song, dance and more. Féile Chill Mhantáin takes place in venues across Wicklow Town from 17th – 19th May 2019. It is a family festival with events suitable for all ages and will cater to all levels of Irish.

Wicklow Town Team successfully applied for funding under the Rural Development Programme (LEADER) for this event. Wicklow Town Team is working with a number of groups to help deliver the inaugural Féile Chill Mhantáin including Cainteoirí Chill Mhantáin, Comhaltas Ceoltóirí and Wicklow County Council. We hope you enjoy your weekend with us.

Schedule / Sceideal

 

Jump to

 
 
feiletrees.png
 

Friday 17th May

/An Aoine 17ú Bealtaine

 
 
 

3pm - 4pm

 

Children's workshop with Author Sadhbh Devlin

Bridge Street Bookshop


‘‘Bí ag Spraoi Liom!’ consists of storytelling, discussion on creativity and inventing with a drawing activity.

www.sadhbhdevlin.ie
Young (up to 7)/Family

 

Saotharlann do Pháistí leis an údar Sadhbh Devlin

Siopa Leabhar, Sráid an Droichid


‘Bí ag Spraoi Liom!’; scéalaíocht, plé ar chruthaíocht agus ar chumadóireacht agus líníocht.

Óg (suas go 7)/Clann

 
 

4:15pm - 5:15pm

Children's workshop with Author Sadhbh Devlin

Bridge Street Bookshop


‘Beag Bídeach’ consists of storytelling, a movement/drama session and a drawing or craft activity.

www.sadhbhdevlin.ie
Young (up to 7)/Family

Saotharlann do Pháistí leis an údar Sadhbh Devlin

Siopa Leabhar, Sráid an Droichid


‘Beag Bídeach’; scéalaíocht, seisiún gluaiseachta/drámaíochta agus líníocht nó ceardaíocht.

Óg (suas go 7)/Clann

 

7.30pm - 9.30pm

Festival Opening

The Brass Fox


Traditional music with The Maguires

Adult

Oscailt na Féile

An Sionnach Práis, Plás Liatroma


Ceol Traidisiúnta le 'The Maguires'

Daoine Fásta

 

8.30pm

Set Dancing Céilí

St. Patrick's GAA Club, Dunbur Road


Dance the night away with The Fódhla Céilí Band

€10
Adult

Céilí Seit Damhsa

Club CLG N. Pádraig, Bóthar Dunbur


Caith an oíche ag damhsa le Banna Céilí Fódhla

€10
Daoine Fásta

 

Saturday 18th May

/An Satharn 18ú Bealtaine

 

Morning

 
 

9.30am - 5.30pm

Info Desk - First Aid Station

Assembly Hall, Bachelors Walk


If you have any questions or need help with anything

All

Deasc Eolais – Stáisiún Garchabhrach

Halla Tionóil Siúlán Bhaitsiléir


Má tá aon cheist agat nó má tá cabhair ar bith uait

Oiriúnach do chuile aois

 

10am - 5pm


Children's Scavenger Hunt

Register in the Assembly Hall Bachelors Walk


Find the items on the list

Young (up to 10)

Tóraíocht Taisce do Pháistí

Cláraigh i Hall an Tionóil Siúlán Bhaitsiléir


Aimsigh na hearraí ar an liosta

Óg (suas go 10)


10am - 10.40am

Óga Yoga with Ciarán Mac Fhearghusa

De la Salle Pastoral Centre - Main Hall


Children's Story Telling Yoga Workshop

www.oga-yoga.ie
Young (up to 13)

Óga Yoga le Ciarán Mac Fhearghusa

Tréadionad De la Salle PríomhHalla


Saotharlann Ióga Scéalaíochta do Pháistí

Óg (suas go 13)

 

10am - 10:45am

Circus Skills with Stephen McGinley

Assembly Hall, Bachelors Walk


Learn Juggling, Spinning plates, Balance, Flowersticks, etc. in this workshop

www.juggle.ie
Teen/Adult

Scileanna Sorcais le Stephen McGinley

Halla Tionóil, Siúlán Bhaitsiléir


Foghlaim Lámhchleasaíocht, Plátaí guairneála, Cothromú, Maidí Bláthanna, srl sa tsaotharlann seo

Déagóirí/Daoine Fásta

 

10am - 11am

Teen workshop with author Anna Heussaff

De la Salle Pastoral Centre - St. Patrick's Room


Creative writing activity, author Q&A and recommended books.

Teen(Up to 15)

Saotharlann do Dhéagóirí leis an údar Anna Heussaff

Tréadionad De la Salle Seomra N. Pádraig


Scríbhneoireacht Chruthaitheach, Ceisteanna & Freagraí don údar agus leabhair molta

Déagóirí (suas go 15)

 

10am - 12:30pm

Set Dancing workshop with Angela Bernard

The Boathouse, Leitrim Place


Learn to Set Dance in a friendly, fun environment

Suitable for all ages

Saotharlann ar Seit Damhsa le Angela Bernard

An Teach Bád, Plás Liatroma


Foghlaim Seit Damhsa i dtimpeallacht chairdiúil, lán de spraoi

Oiriúnach do chuile aois

 

11am - 12pm

Books you’ll enjoy in Irish with author Anna Heussaff

De la Salle Pastoral Centre


Recommendations for all abilities, Q&A and discussion

Adult

Leabhair as a mbainfidh tú taitneamh leis an údar Anna Heussaff

Tréadionad De la Salle, Seomra N. Pádraig


Moltaí do gach uile ábaltacht, Ceisteanna & Freagraí agus plé

Daoine Fásta

 

11am - 1pm

Coffee Morning

Bridge Tavern


Meet for coffee and a chat

Suitable for all ages

Maidin Chaife

Tábhairne an Droichid


Buail isteach le haghaidh caife agus comhrá

Oiriúnach do chuile aois

 

11am - 11:45am

Circus Skills with Stephen McGinley

Assembly Hall, Bachelors Walk


Learn Juggling, Spinning plates, Balance, Flowersticks, etc. in this workshop

www.juggle.ie
Young (up to 13)

Scileanna Sorcais le Stephen McGinley

Halla Tionóil, Siúlán Bhaitsiléir


Foghlaim Lámhchleasaíocht, Plátaí guairneála, Cothromú, Maidí Bláthanna, srl sa tsaotharlann seo

Óg (suas go 13)

 

11am - 12 noon

Óga Yoga with Ciarán Mac Fhearghusa

De la Salle Pastoral Centre - Main Hall


Family Fun Partner Yoga

www.oga-yoga.ie
Family/All

Óga Yoga le Ciarán Mac Fhearghusa

Tréadionad De la Salle, PríomhHalla


Spraoi Clainne ag Ióga le Páirtí

Clann/Gach duine

 

 

Afternoon

 
 

12 noon - 12:30pm

Juggling Show with Stephen McGinley

Assembly Hall Bachelors Walk


Sit back, relax and enjoy the show

Suitable for all ages

Seó Lámhchleasaíochta le Stephen McGinley

Halla Tionóil, Siúlán Bhaitsiléir


Suigh siar, lig do scíth agus bain taitneamh as an seó

Oiriúnach do chuile aois

 

12:45pm - 1:45pm

Fake News About Irish with Colm Ó Broin’

The Boathouse, Leitrim Place


Let Colm dispel the myths about the Irish language

Suitable for all ages

BréagScéal mar gheall ar an nGaeilge le Colm Ó Broin

An Teach Bád, Plás Liatroma


Pléascfaidh Colm na miotais a bhaineann leis an nGaeilge

Oiriúnach do chuile aois

 

1pm - 2pm

Óga Yoga with Ciarán Mac Fhearghusa

De la Salle Pastoral Centre - Main Hall


Adult and Teen Yoga

www.oga-yoga.ie
Teen/Adult

Óga Yoga le Ciarán Mac Fhearghusa

Tréadionad De la Salle - PríomhHalla


Ióga do Dhaoine Fásta agus do Dhéagóirí


Déagóirí/Daoine Fásta

 

2pm-3pm

Óga Yoga with Ciarán Mac Fhearghusa

De la Salle Pastoral Centre - Main Hall


Mindfulness Workshop for Adults and Teens

www.oga-yoga.ie
Teen/Adult

Óga Yoga with Ciarán Mac Fhearghusa

Tréadionad De la Salle - PríomhHalla


Saotharlann ar Aireachas do Dhaoine Fásta agus do Dhéagóirí

Déagóirí/Daoine Fásta

 

2pm - 4:30pm

Set Dancing workshop with Angela Bernard

The Boathouse, Leitrim Place


Learn to Set Dance in a friendly, fun environment

Suitable for all ages

Saotharlann ar Seit Damhsa le Angela Bernard

An Teach Bá, Plás Liatroma


Foghlaim Seit Damhsa i dtimpeallacht chairdiúil, lán de spraoi

Oiriúnach do chuile aois

 

2pm - 2:45pm

Circus Skills with Stephen McGinley

Assembly Hall, Bachelors Walk


Learn Juggling, Spinning plates, Balance, Flowersticks, etc. in this workshop

www.juggle.ie
Suitable for all ages

Scileanna Sorcais le Stephen McGinley

Halla Tionóil, Siúlán Bhaitsiléir


Foghlaim Lámhchleasaíocht, Plátaí guairneála, Cothromú, Maidí Bláthanna, srl sa tsaotharlann seo

Oiriúnach do chuile aois

 

2pm - 3pm

Children's workshop with Author Áine Uí Fhoghlú

De la Salle Pastoral Centre - St. Patrick's Room


Creative Writing which includes composing a Rap

Young (10 to 12)

Saotharlann do Pháistí leis an Údar Áine Uí Fhoghlú

Tréadionad De la Salle - Seomra N. Pádraig


Scríbhneoireacht Chruthaitheach, Rap a chumadh san áireamh

Óg (10 go 12)

 

3pm - 3:30pm

Juggling Show with Stephen McGinley

Assembly Hall, Bachelors Walk


Sit back, relax and enjoy the show

Suitable for all ages

Seó Lámhchleasaíochta le Stephen McGinley

Halla Tionóil, Siúlán Bhaitsiléir


Suigh siar, lig do scíth agus bain taitneamh as an seó

Oiriúnach do chuile aois’

 

3:30pm - 4:30pm

Adult workshop with Author Áine Uí Fhoghlú

De la Salle Pastoral Centre - St. Patrick's Room


Creative Writing and poetry workshop

Adult

Saotharlann do Dhaoine Fásta leis an Údar Áine Uí Fhoghlú

Tréadionad De la Salle - Seomra N. Pádraig


Saotharlann ar Scríbhneoireacht Chruthaitheach agus ar Fhilíocht

Daoine Fásta

 

4pm - 5pm

Sean-nós Dancing workshop with Tommy Stenson (as seen on Nationwide)

Assembly Hall - Bachelors Walk


Tommy will give a brief talk on the history of Sean-nós and you will have the opportunity to learn this old style of dance

Suitable for all ages

Saotharlann ar Dhamhsa Sean-nós le Tommy Stenson (mar a chonacthas ar 'Nationwide')

Halla Tionóil, Siúlán Bhaitsiléir


Tabharfaidh Tommy píosa cainte faoi stair Sean-nós agus beidh seans agat an damhsa ar an seanstíl seo a fhoghlaim

Oiriúnach do chuile aois

 

4:45pm - 5:15pm

Irish Dancing with the Orlagh Carty School of Dance

The Pastoral Centre, Wicklow Town


Enjoy this local Irish Dance School performance run by Riverdance Professional Orlagh Carty

Suitable for all ages

Damhsa Gaelach le Scoil Damhsa Orlagh Carty

An tIonad Tréadach, Chill Mhantáin


Bain taitneamh as an taispeántas seo ón Scoil Damhsa Gaelach áitiúil reáchtáilte ag Damhsóir Gairmiúil 'Riverdance' Orlagh Carty

Oiriúnach do chuile aois

 


Evening

 
 

8pm

Open Session with The Maguires and Friends

The Old Forge


It is all happening in the Old Forge tonight

Adult

Seisiún Oscailte le 'The Maguires' agus a gCairde

An tSeanCheárta


Tá sé go léir ag tarlú sa SeanCheárta anocht

Daoine Fásta

 

8pm

Pop-Up Gaeltacht

The Old Forge


Come along enjoy music and chat

Adult

Pop-Up Gaeltacht

An tSeanCheárta


Buail isteach agus bain taitneamh as ceol agus comhrá

Daoine Fásta

 

8:30pm

Sean-nós Performance with Tommy Stenson

The Old Forge


Tommy will perform his Sean-nós dancing with The Maguires

Adult

Taispeántas Sean-nós leTommy Stenson

An tSeanCheárta


Cuirfidh Tommy a dhamhsa Sean-nós i láthair le 'The Maguires'

Daoine Fásta

 

8:30pm

Set Dancing Céilí

St. Patrick's GAA Club, Dunbur Road


Dance the night away with the Brian Boru Céilí Band

€10
Adult

Céilí Seit Damhsa

Club CLG N. Pádraig, Bóthar Dunbur


Caith an oíche ag damhsa le Banna Céilí Brian Bóramha

€10
Daoine Fásta

 

 

Sunday 19th May

/ An Domhnach 19ú Bealtaine

 
 

11:30am

Mass

St. Patrick’s Church


Rev. Donal Roche will hold a bi-lingual mass

Suitable for all ages

Aifreann

Eaglais Naomh Pádraig


Léifidh an tAth. Dónal de Róiste Aifreann Dátheangach

Oiriúnach do chuile aois

 

11am - 1pm

Wicklow CCÉ Music Workshops

St. Patrick's National School


Flute, Concertina, Button Accordion, Pipes, Banjo and Fiddle workshops for intermediate to advanced students. Limited spaces - email wicklow@comhaltas.net to book your place.


€20(includes celebration concert ticket)
Suitable for all ages

Saotharlanna Ceoil ó CCÉ Chill Mhantáin

S.N. Naomh Pádraig


Saotharlanna do mhic léinn meánghráid agus árdghráid – Fliúit, Consairtín, Bosca Cnaipí, Píoba, Bainseó agus Fidil. Spásanna teoranta – cuir r-phost chuig wicklow@comhaltas.net chun d’áit a chur in áirithe

€20 (ticéad don cheolchoirm ceiliúrtha san áireamh)
Oiriúnach do chuile aois

 

3pm - 5pm

Celebration concert hosted by Wicklow County Board of Comhaltas Ceoltóirí Éireann

Fatima Hall, Dominican College


Experience the energy of Irish traditional music and culture from the best in the County.

€5 Adults, €2 Children
Suitable for all ages

Ceolchoirm ceiliúrtha óstáilte ag Bord Chontae Chill Mhantáin de Chomhaltas Ceoltóirí Éireann

Halla Fatima, Coláiste Doiminiceach


Bain taitneamh as an bhfuinneamh a bhaineann le ceol agus cultúr traidisiúnta na hÉireann ó na ceoltóirí is fearr sa Chontae.


€5 Daoine Fásta, €2 Páistí
Oiriúnach do chuile aois

 

Contact

Name *
Name
 

Getting Here